SUBJECT MATTER EXPERTS

SUBJECT MATTER EXPERTS

WORKFLOW-

APPLICATIE

Bij VodafoneZiggo maken Arjan Ribberink en Serge Kemper van Ree BV deel uit van het team dat B-Access ontwikkelt. Product-owner Sven Buijs vertelt over hun rol bij de ontwikkeling van deze geavanceerde workflow-applicatie waarmee de realisatie van nieuwe aansluitingen wordt geregeld.

MEERDERE PARTIJEN

Bij het realiseren van nieuwe aansluitingen voor particulieren en bedrijven zijn vaak de inspanningen van meerdere partijen nodig. Er zijn dan ook verschillende werkzaamheden denkbaar. De ene keer moet de straat worden opengebroken, de andere keer is het een klusje in een technische ruimte achter de voordeur. Eenvoudig of complex, de kans op tevreden klanten is het grootst wanneer de betrokken partijen efficiënt kunnen samenwerken.

SUBJECT MATTER EXPERTS
SUBJECT MATTER EXPERTS

EEN GROTE API-HUB

‘Mijn rol is die van product owner’, vertelt Sven. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe applicatie en stuur het ontwikkelteam aan. Serge Kemper en Arjan Ribberink maken als subject matter experts deel uit van dat team, dat verder bestaat uit een solution architect, ontwikkelaars, functioneel en technisch beheerders en een tester.

‘B-Access is de opvolger van Connect, een applicatie die zo’n twintig jaar goed dienst heeft gedaan, maar waarvan de mogelijkheden op het gebied van planning en workflow inmiddels te beperkt zijn. De nieuwe applicatie is in feite één grote API-hub, een knooppunt dat datastromen ontvangt en ophaalt uit verschillende applicaties. Met die data zetten we in B-Access de workflow op, waarna we de voortgang kunnen monitoren en de workflow eventueel kunnen aanpassen.’

SUBJECT MATTER EXPERTS

KETENSAMENWERKING

Aanvragen komen onder andere uit mijnaansluiting.nl, dat geldt als het Landelijk Intake Platform (LIP), en uit de interne systemen van VodafoneZiggo. Bijvoorbeeld wanneer één bedrijf meerdere aansluitingen wil laten realiseren.

Contact

De output-kant

Aan de output-kant ‘praat’ B-Access ook met systemen als CAPO, de applicatie voor ketenpartners, en DSP, het digitale samenwerkingsplatform waarin aannemers en netbeheerders de gecombineerde aansluiting van meerdere nutsvoorzieningen regelen.

‘Arjan Ribberink is de expert op het gebied van ketensamenwerking en is daardoor vooral bezig met de raakvlakken tussen B-Access enerzijds en DSP, CAPO en LIP anderzijds. Wanneer er in die systemen wijzigingen zijn, moeten onze applicaties daarop blijven aansluiten. Daarnaast speelt Arjan een belangrijke rol bij de ondersteuning van partners die het werk uitvoeren. Hij begeleidt ze bij het onboarding proces op de Partner API van B-Access, waardoor procesbesturing mogelijk wordt vanuit hun eigen (plannings)systemen.’

Migratieplan

‘Serge Kemper van Ree BV houdt zich vooral bezig met de daadwerkelijke migratie van Connect naar B-Access. Het plan daarvoor is van zijn hand. Ook verzorgt hij de communicatie met de leverancier van het klantenportaal. Als deskundige op het gebied van robotics kan Serge zich uitleven met de uitgebreide koppelingsmogelijkheden van B-Access. Hij werkt bijvoorbeeld aan een module waarmee complexe datasets via één XML-file aangeleverd kunnen worden bij B-Access.’