Basis IT-scan | Tijd voor de volgende stap?

Is het tijd

voor de volgende stap?

Is het tijd voor de volgende stap op IT-vlak, maar weet je niet welke stap dat moet zijn? Maak dan gebruik van onze basis IT-scan. Op snelle en vakkundige wijze zorgen we ervoor dat je inzicht krijgt in de huidige situatie van je IT en leggen we je ambitie op het gebied van IT vast.

Daarnaast valideren we of de bijbehorende plannen gerealiseerd kunnen worden en doen we aanbevelingen voor de toekomst.

AANDACHTSGEBIEDEN

We besteden bij de IT-scan aandacht aan de volgende gebieden:

  • Beleid: sluit IT aan bij de bedrijfsvoering?
  • Middelen: welke hardware, netwerken en andere middelen worden er gebruikt?
  • Continuïteit: is je bedrijf voorbereid op grote IT-problemen?
  • Veiligheid: hoe zit het met de veiligheid van je data?
  • Communicatie en operatie: zijn alle medewerkers op de hoogte van het beleid en standaarden?
  • Systemen en processen: sluiten de applicatie aan op de bedrijfsprocessen?
  • Servicemanagement: krijgt iedereen de juiste ondersteuning?
  • Eindgebruiker: word je klant op de goede manier geholpen?
Neem contact op
Basis IT-scan | Tijd voor de volgende stap?

Hoe ziet de basis IT-scan eruit?

We brengen bij de IT-scan de hele organisatie in beeld. Dat doen we onder andere door sleutelfiguren in je organisatie te interviewen. Ook duiken we in de documentatie, als die er is. Uiteraard lopen we alle systemen en processen na, om precies te zien wat er gebruikt wordt en waarom. Daarnaast lopen we mee bij IT-gerelateerde activiteiten, om het dagelijks werk in de praktijk mee te maken.

Terugkoppeling & rapportage

Nadat we dit proces doorlopen hebben, leggen we de resultaten vast in een helder rapport. Ook nemen we daar de aanbevelingen in mee die naar aanleiding van de basis IT-scan naar voren komen. In het rapport vind je allerlei radargrafieken. Hiermee worden verschillende dimensies met elkaar vergeleken en worden aandachtspunten snel duidelijk.

De aanbevelingen kunnen gebruikt worden om een IT-roadmap voor je organisatie op te stellen, waar je in aangeeft welke stappen er in welke volgorde gezet moeten worden.

IT-scan aanvragen

Wil je weten hoe het met de IT in jouw bedrijf gesteld is? Neem dan contact met ons op om een afspraak in te plannen en de mogelijkheden door te spreken. We komen graag bij je langs!