IT-Scan en optimalisatie applicatielandschap

IT-Scan en optimalisatie applicatielandschap

De hoeveelheid applicaties die dit grote aannemersbedrijf gebruikte, liep zwaar uit de hand. Voor praktisch elk proces was wel een aparte applicatie waarvan de kennis niet altijd meer aanwezig was.

Met een IT-scan hebben we de huidige situatie in beeld gebracht en een toekomstige situatie geschetst. Het bleek dat er veel applicaties uitgefaseerd konden worden en vervangen door standaardoplossingen. Ook konden we de functies van veel losse applicaties samenvoegen. Door deze oplossingen te helpen implementeren lopen de bedrijfsprocessen veel soepeler.